02746.521.639

BÌNH LƯU ĐIỆN CỬA CUỐN

Trọng lượng: motor 400kg – 800kg

Bình lưu điện dùng cho motor 400kg, thời gian tích điện 30 -32 giờ – 3.900.000 vnđ/bộ

Bình lưu điện dùng cho motor 800kg, thời gian tích điện 32 -34 giờ – 4.200.000 vnđ/bộ

Bình lưu điện dùng cho motor 800kg, thời gian tích điện 32 -36 giờ – 6.500.000 vnđ/bộ

.
.
.
.