02746.521.639

MOTOR – TAIWAN

Trọng lượng: 300kg – 1500kg

AC 220V – 300 kg dùng cho cửa dưới 14m – 4.200.000 vnđ/bộ

AC 220V – 500 kg dùng cho cửa dưới 18m – 4.500.000 vnđ/bộ

AC 220V – 600 kg dùng cho cửa dưới 20m – 4.700.000 vnđ/bộ

AC 220V – 800 kg dùng cho cửa dưới 30m – 6.500.000 vnđ/bộ

AC 220V – 1000 kg dùng cho cửa dưới 35m – 8.600.000 vnđ/bộ

AC 220V – 1.500 kg dùng cho cửa dưới 50m  – 12.500.000 vnđ/bộ

.
.
.
.