02746.521.639

MOTOR YH – TAIWAN HÃNG

Trọng lượng: 300kg – 1000kg

AC 220V – Sức nâng 300 kg dùng cho cửa dưới 12m2 – 7.400.000 vnđ/bộ

AC 220V – Sức nâng 400 kg dùng cho cửa dưới 14m2 – 8.100.000 vnđ/bộ

AC 220V – Sức nâng 500 kg dùng cho cửa dưới 20m2 – 9.000.000 vnđ/bộ

AC 220V – Sức nâng 700 kg dùng cho cửa dưới 24m2 – 15.000.000 vnđ/bộ

AC 220V/380V – Sức nâng 1.000 kg dùng cho cửa dưới 35m2 – 22.500.000 vnđ/bộ

.
.
.
.